Konkurs plastyczny Nasza Ziemia - Nasza Przyszłość

plakat konkurs plastycznyGmina Dobczyce organizuje konkurs plastyczny pn."Nasza Ziemia - Nasza Przyszłość", który skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej znajdujących się na terenie Gminy Dobczyce

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej ochrony środowiska - plakatu dowolną techniką w formacie A3 na temat : „Nasza Ziemia – Nasza Przyszłość”.

Prace należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 21 maja osobiście lub za pomocą poczty/ przesyłki kurierskiej na adres:  Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Nasza Ziemia – Nasza Przyszłość”.

Szczegóły konkursu i regulamin dostępne w załączniku.

Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach projektu „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr.

Galeria: 

Plakat promujący konkurs