Komunikat dotyczący wymiany wodomierzy

W związku z prowadzoną wymianą wodomierzy na terenie Gminy i Miasta Dobczyce na wybranych losowo wodomierzach zostaną montowane wskaźniki pola magnetycznego. Będzie to mały pasek, posiadający swój wzór, który będzie przyklejany do wodomierza i zabezpieczany specjalną plombą z numerem. Osoba kontrolująca posiadać będzie specjalny czytnik, za pomocą którego będzie można stwierdzić oddziaływanie pola magnetycznego na wodomierz. W tym miejscu należy dodać, że czytnik może wskazać również oddziaływanie pola magnetycznego takich urządzeń jak radio, telewizor, telefon itp. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby wymienione urządzenia nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza.

O szczegółach technicznych związanych z montażem i eksploatacją wskaźników odbiorcy będą indywidualnie informowani przez pracowników administratora sieci wodociągowej, którzy będą dokonywać montażu. Stwierdzenie oddziaływania pola magnetycznego na wskaźnik, a tym samym na wodomierz będzie podstawą do wszczęcia działań w postaci: natychmiastowej wymiany urządzenia na wodomierz odporny na pole magnetyczne, przekazania „starego” wodomierza do specjalistycznej firmy, która potwierdzi oddziaływanie pola magnetycznego na wodomierz oraz uruchomienie procedury prawnej w stosunku do nieuczciwego odbiorcy.