Kolejne środki przekazane Gminie Dobczyce

od lewej na zdjęciu: poseł Władysław Kurowski, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wiceburistrz gminy i miasta Dobczyce Edyta Podmokły
Samorządowcy z powiatu myślenickiego otrzymali dziś z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity oraz posła ziemi myślenickiej Władysława Kurowskiego symboliczne czeki potwierdzające przekazanie środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te trafiły także do Gminy Dobczyce, promesę odebrała zastępca burmistrza gminy i miasta Dobczyce Edyta Podmokły.
Pozyskane środki zewnętrzne w kwocie 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwolą na utworzenie miejsca do szkolenia młodych druhów OSP, stworzenie miejsca pobytu osób w razie konieczności ewakuacji, poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w części północnej miasta Dobczyce oraz zwiększenie przepustowości głównego kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni.
Środki w wysokości 775 138,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone zostaną na przebudowę drogi gminnej Stadniki - Kwapinka w miejscowości Stadniki. W ramach dofinansowania zrealizowany zostanie I etap modernizacji drogi gminnej na odcinku Stadniki – Kędzierzynka.
Pozyskane środki finansowe stanowią dla nas istotną pomoc umożliwiającą realizację kolejnych ważnych inwestycji, które przyniosą korzyści mieszkańcom. Jeszcze raz pragnę podziękować za udzielone wsparcie, które przekłada się na ciągły rozwój naszej gminy. – mówi burmistrz Tomasz Suś.

Galeria: 

Samorządowcy z otrzymanymi promesami
promesa dla Gminy Dobczyce z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
promesa dla Gminy Dobczyce z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg