Kalejdoskop Matematyczny dla uczniów z Ukrainy

uczniowie z Ukrainy na zajęciach
O ile łatwiej jest zrozumieć matematykę jeśli połączy się ją z zabawą, przekonali się uczniowie z Ukrainy, którzy uczą się w szkołach podstawowych w Dobczycach. Przez dwa dni uczestniczyli oni w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Krakowskiej, które odbywały się w ramach projektu „Kalejdoskop Matematyczny”, tym razem pod hasłem „Magia Matematyki”.
 
Uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi studenci, gdyż wykłady odbywały się w kompleksie Politechniki Krakowskiej. Tam mogli zobaczyć m.in. jak pracuje drukarka 3D, jak rozwiązywać skomplikowane szyfry czy przejść labirynt za pomocą łamigłówki.
Zajęcia przeprowadzone zostały w sposób niezwykle ciekawy, mocno angażując dzieci w ich przebieg.
 
Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.