Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach

urząd pracy

Chcesz zatrudnić pracownika? Złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach.

Możesz otrzymać m.in:

  • 9 200 zł dopłaty do wynagrodzenia i składek ZUS nowozatrudnionego pracownika.
  • Miejsce stażowe. Staż pozwala wdrożyć przyszłego pracownika w pracę w danej firmie bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia tej osoby. To urząd pracy wypłaca stażyście stypendium stażowe oraz opłaca należne składki ZUS. Staże realizowane są u pracodawców, którzy zadeklarują zatrudnienie stażysty po stażu na co najmniej 4 miesiące ½ etatu.
  • 30.000 zł na wyposażenie lub doposażenie nowego stanowiska pracy. Nabór wniosków prowadzony jest w formie konkursowej, terminy naborów ogłaszane są na stronie www.myslenice.praca.gov.pl.

Pamiętaj!
Wnioski o przyznanie wsparcia składa się w urzędzie przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac możliwe jest nawiązanie stosunku pracy.
Szczegółowe informacje na temat organizowanego wparcia wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.myslenice.praca.gov.pl, w siedzibie Urzędu - Myślenice, ul. Drogowców 2, Filii Urzędu pod adresem Dobczyce, ul. Szkolna 20b oraz pod numerem telefonu: 12 372 96 00.
Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osoby bezrobotnej mogą korzystać ze wsparcia doradczego oferowanego przez pracowników tut. Urzędu. Pracownicy PUP udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji w tym m.in. w zakresie doboru odpowiedniej formy wsparcia oraz pomogą złożyć wniosek.