Informacja o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobczyce

Informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobczyce

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobczyce.

Przedmiotem prac planistycznych są wyłącznie zmiany tekstów planów i nie obejmują one zmiany przeznaczenia terenów.

Szczegółowe informacje nt. planowanego zakresu prac planistycznych uzyskać można w Referacie Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska pod nr telefonu 12 37 21 766, 12 37 21 767 lub w pokojach 207 i 212. Forma, miejsce i termin składania wniosków do projektów zmian  części tekstowych planów miejscowych zawarto w Obwieszczeniu Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 10.06.2020 r. Obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicach informacyjnych: w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce oraz w poszczególnych miejscowościach gminy, wersja elektroniczna dostępna jest tutaj.