Informacja o planowanych pracach związanych z odwodnieniem terenu Dobczyce - Zarabie

mapka przedstawiająca planowane prace związane z odwodnieniem terenu Dobczyce - Zarabie
Po opublikowaniu ostatniej informacji dotyczącej ogłoszenia przez Gminę Dobczyce przetargu na wyłonienie wykonawcy odwodnienia terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie, jest duże zainteresowanie i wiele pytań dotyczących szczegółów tej inwestycji. Prezentujemy więc mapkę, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i charakteru planowanych prac.
 
Przypomnijmy, że planowana inwestycja jest kolejnym etapem prac mających na celu poprawę odwodnienia terenów na lewym brzegu Raby, szczególnie ul. Zarabie i Nowowiejskiej. Pierwszy etap – budowa rowu melioracyjnego, wykonany został w 2019 r. i pozwolił na połączenie koryta rzeki z istniejącym rowem przy drodze wojewódzkiej, a tym samym odprowadzenie wody do Raby. Teraz Gmina Dobczyce podejmuje dalsze działania w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tego obszaru.
 
Wykonanie prac, które są przedmiotem ogłoszonego przetargu realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych. Gmina Dobczyce pozyskała na ten cel 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Mapę polecamy otworzyć z załącznika, jest wówczas najbardziej czytelna.

Galeria: 

mapka przedstawiająca planowane prace związane z odwodnieniem terenu Dobczyce - Zarabie