Informacja o obowiązku przyłączenia budynków do kanalizacji

W związku z zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów i Skrzynka (etap I) informujemy mieszkańców tych obszarów o obowiązku przyłączenia swoich budynków do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do 31.07.2024 r.

Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać warunki techniczne przyłącza do kanalizacji, składając w tym celu wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce na dzienniku podawczym (plik do pobrania poniżej). Po wykonaniu przyłącza zostanie spisany protokół odbioru oraz podpisana umowa na odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 37-21-791 lub w pokoju 202 w godz.: pn.-czw. 7:30–15:00, pt. 7:30–14:00.