Informacja o możliwości świadczenia usług transportowych

Samochód ciężarowy

W związku z uruchomieniem sprzedaży węgla mieszkańcom gminy Dobczyce zapraszamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy posiadających odpowiednie środki transportu do zgłaszania chęci świadczenia usług przewozu w celu umożliwienia dystrybucji węgla do mieszkańców. Dane kontaktowe (nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu) prosimy wysłać na adres wegiel@dobczyce.pl. Zebrane dane zostaną udostępnione zainteresowanym mieszkańcom na stronie urzędowej.