Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie dodatkowego zgłaszania kandydatów

wybory prezydenckie grafika

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Dobczyce obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 6,
- Nr 3, w liczbie 7,
- Nr 4, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 5,
- Nr 6, w liczbie 5,
- Nr 7, w liczbie 4,
- Nr 8, w liczbie 4,
- Nr 9, w liczbie 1.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, 
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 3.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

Bartłomiej Migda

 

WYBORY PREZYDENCKIE 2020 - (LINK KIERUJE NA STRONĘ BIP DOBCZYCE) https://www.dobczyce.pl/BIP/wybory-prezydenta-rp-2020.html