Aktualności

Data publikacji: 2023-11-28
dzieci stoją przy stoliku

Tym razem było naprawdę energetycznie! Świetliczaki-Ignaczaki, czyli dzieciaki korzystające ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach, w ramach Programu „Być jak Ignacy – Nauka pełna energii” dowiedziały się skąd płynie prąd. A nawet same go wytworzyły za pomocą opakowania 

Data publikacji: 2023-11-28
wspólne zdjęcie na dużej scenie

Pół wieku działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach zwieńczone zostało uroczystą Galą Jubileuszową. Wspólnie z obecną dyrekcją i pracownikami świętowała społeczność gminy Dobczyce, a także osoby, które na przestrzeni tych 50 lat związane były z działalnością dobczyckiego ośrodka kultury.

Data publikacji: 2023-11-27
w prawym dolnym rogu napis 1248 kg żywności - to efekt tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności w tle zebrane prodykty spożywcze podczas zbiórki żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności zakończona z sukcesem! Pomimo wysokich cen żywności mieszkańcy naszej gminy okazali otwarte serca – dzięki wspólnym wysiłkom wolontariuszy, ich opiekunów, właścicieli sklepów, ich personelu, oraz organizatorów zbiórki, udało się zebrać 1248 kg żywności.

Data publikacji: 2023-11-27
Niebieski napis "Kędzierzynka Sękówka" modernizacja drogi

W ubiegłym tygodniu burmistrz gminy i miasta Dobczyce Tomasz Suś podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym MADROG Maciej Kaptur na modernizację ponad 200 m odcinka drogi Kędzierzynka - Sękówka.

Data publikacji: 2023-11-27
na drodze aswaltowej stoi koparka i znaki ostrzegawcze dla kierowców

Rozpoczęła się modernizacja drogi gminnej na odcinku Dziekanowice - Grajów w miejscowości Dziekanowice. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające na czwartek i piątek (30 listopada - 1 grudnia 2023 r.) zaplanowane zostały prace związane z położeniem nawierzchni asfaltowej. 

Data publikacji: 2023-11-27
czerwona kropla krwi z czapką mikołaja

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Myślenicach oraz Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zapraszają 4 grudnia 2023 r. od godziny 8:00 do 12:00 na kolejną akcję krwiodawstwa. Krew będzie można oddać w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (sala konferencyjna, parter).

Data publikacji: 2023-11-23
grafika poglądowa długopis na kartce papieru

W dniu 23.11.2023 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "W pingla graj, od nałogu uciekaj" złożona przez: Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach.

Data publikacji: 2023-11-23
odkręcony kran

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że trwają intensywne prace mające na celu usunięcie awarii sieci wodociągowej na ul. Jagiellońskiej w Dobczycach. W związku z czym na odcinku od. ul. Szkolnej do ul. Rzeźniczej oraz starej Jagiellońskiej wystąpi przerwa w dostawie wody do godziny 17:00.

Data publikacji: 2023-11-22

Dokładnie 5 lat temu, 22 listopada 2018 r., odbyła się w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach uroczysta sesja inauguracja, podczas której ślubowanie złożył nowo wybrany burmistrz. Z tej okazji burmistrz Tomasz Suś krótko podsumowuje te pięć lat pracy dla lokalnego samorządu, dziękując jednocześnie wszystkim za współpracę.

Data publikacji: 2023-11-21
długopis z kartka

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
 

Strony