Gmina Dobczyce z kolejnymi środkami z tarczy antykryzysowej

promesa

Gmina Dobczyce jako jedna z pięciu gmin z terenu powiatu, otrzymała 5 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Województwa Małopolskiego w ramach drugiego naboru z Tarczy Antykryzysowej. To kolejny zastrzyk finansowy dla naszej gminy, która dzięki odpowiednio uzasadnionym potrzebom, otrzymała uznaniowe wsparcie.

 

Środki decyzją Burmistrza Dobczyc Tomasza Susia zostaną przeznaczone na zadanie „Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce-Zarabie”, co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców tego terenu, którzy od wielu lat zmagają się z podtopieniami oraz zalewaniem ich dóbr osobistych podczas nawałnic. Gmina Dobczyce w 2019 roku zrealizowała pierwszy etap budowy rowu odwadniającego.

- Jako burmistrzowi zależy mi na podstawowym zabezpieczeniu mieszkańców Zarabia, które sukcesywnie realizujemy. Zabiegaliśmy o te środki z przeznaczeniem na ten cel, gdyż byłoby bardzo trudno pozyskać je z innych źródeł. Gmina musiałaby przeznaczyć swoje środki a tym samym przyznam szczerze nie byłoby satysfakcji. Nie jest wielką sztuką realizować zadania tylko z środków własnych. Zresztą musze przyznać, że gminie w ostatnich dwóch latach udało się pozyskać prawie 20 mln złotych na inwestycje. To bardzo duże środki – powiedział podczas odbioru promesy w Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Tomasz Suś.

 

Dziękujemy za decyzję o przyznaniu środków Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu , Wojewodzie Łukaszowi Kmicie, Panu Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi oraz Panom Parlamentarzystom Władysławowi Kurowskiemu i Krzysztofowi Kozikowi

 

Gratulujemy gminom powiatu myślenickiego które uzyskały dofinansowanie:

Miasto i Gmina Myślenice

Gmina Tokarnia

Gmina Sułkowice

Gmina Pcim

Galeria: