Gmina Dobczyce członkiem Związku Euroregion "Tatry"

Gmina Dobczyce członkiem Związku Euroregion "Tatry"
W środę 28 kwietnia, XXVII Kongres Związku Euroregion „Tatry” przyjął trzech nowych członków, wśród których znalazła się także Gmina Dobczyce. Uchwałą Nr 2 XXVII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” z dnia 28 kwietnia 2021 r. przyjęto Gminę Dobczyce w poczet członków zwyczajnych Związku Euroregion „Tatry”. Przedstawiciele Gminy Dobczyce – burmistrz Tomasz Suś oraz inspektor ds. polityki społecznej Marek Gabzdyl odebrali pamiątkowe logo Euroregionu „Tatry”, symbolizujące przynależność do stowarzyszenia.
 
Obrady Kongresu ze względu na aktualną sytuację epidemiczną przeprowadzone zostały głównie w formie online. Poprowadził je wybrany przez delegatów Przewodniczący Grzegorz Watycha, Burmistrz Miasta Nowy Targ. Podczas obrad Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki przedstawił Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry”, z kolei Dyrektor Biura Związku Michał Stawarski zaprezentował szanse dla pogranicza polsko-słowackiego w dobie nowej perspektywy finansowej.
 
Przypomnijmy, że Gmina Dobczyce realizuje obecnie dwa projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg, które współfinansowane są m.in. z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”. Są to projekty obejmujące restaurację zabytkowych kapliczek oraz prace konserwatorskie w dobczyckim zamku. Członkostwo w Związku otwiera perspektywę współfinansowania w przyszłości kolejnych projektów i możliwość cennej wymiany doświadczeń.

Galeria: 

Gmina Dobczyce członkiem Związku Euroregion "Tatry"
Gmina Dobczyce członkiem Związku Euroregion "Tatry"
Gmina Dobczyce członkiem Związku Euroregion "Tatry"