Festiwal Sztuk – Oblicza Madonny

W Dobczycach w dniach 10 -11 sierpnia 2013 r.odbył się Festiwal Sztuk „Oblicza Madonny” zorganizowany przez Fundację Cultura Kultury. Projekt został objęty patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Dobczyce. Partnerami Festiwalu byli: MGOKiS  Dobczyce, Ispina, Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Bergelówny, Piekarnia Złoty Kłos, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, firma reklamowa KUC. Projekt współfinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach Festiwalu odbywały się wernisaże, projekcje filmów, warsztaty plastyczne, kiermasze książek i wyrobów artystycznych itp.

Festiwal Sztuk „Oblicza Madonny” przedstawiał dzieła sztuki współczesnej, a także te, które mają swój rodowód w dawnej historii kościoła, sztuki i literatury, a którym powstaniu towarzyszył wizerunek Matki Boskiej. Tematem przewodnim Festiwalu był motyw Madonny pojawiający się nie tylko w sztuce sakralnej ale i świeckiej. Celem imprezy było przybliżenie różnych wizerunków jednej z najbardziej znanych kobiet w historii, religii i w sztuce, jaką niewątpliwie jest Madonna oraz pokazanie przemian, jakie zaszły w sposobie jej przedstawiania na przestrzeni dziejów.

Zakończony niedawno Festiwal Sztuk „Oblicza Madonny” pobudzał uczestników do refleksji nad sztuką, inspirował do tworzenia różne środowiska zamieszkujące gminę miasto Dobczyce oraz przyjezdnych gości.Wielość przedstawionych form sztuki (malarstwo, ikona, fotogram, rzeźba, film, muzyka, teatr, etc.) złożyły się na powstanie niezwykle różnorodnego i barwnego wydarzenia. Uczestnicy Festiwalu mogli zobaczyć m.in. fotogramy Marcina Wąsika ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie połączonych z wystawą kolekcji prywatnych z wizerunkami Matki Boskiej wypożyczonych od mieszkańców Dobczyc i Krakowa. W ramach festiwalu odbyły się także wernisaże wystaw m.in. „Moja Litania 3” Zofii Dubiel (malarstwo olejne i pastelowe, porównywalne ze sztuką impresjonistów – zwiewne, barwne i pełne światła), wystawa Zofii i Andrzeja Tylków (malarstwo Pani Zofii na szkle, płótnie i  drewnie, rzeźby Pana Andrzej rzeźbi w kamieniu, soli i drewnie) oraz wystawa „Medytacje z Madonnami” Jadwigi Mróz Zasowskiej (twórczość artystki to głównie fascynacja niezwykłym i tajemniczym światem Ikon, które urzekają zarówno walorami artystycznymi, jak i pierwiastkiem duchowym, niespotykane  „ikony haftowane”, które powstały poprzez łączenie różnych technik takich jak: akryl, aplikacje, haft artystyczny).

W dniach 10 i 11 sierpnia mieszkańcy Dobczyc oraz goście mogli zobaczyć spektakl teatralny „Pieta” oraz cykl filmów. Spektakl „Pieta” Zenona Fajfer w obsadzie: Beata Schimscheiner i Tomasz Schimseiner. To wzruszający spektakl, w którym Matka Boska przedstawiona została w odmienny sposób niż dotąd to czyniono – jako kobieta prawdziwa, z krwi i kości, kobieta, która oczekuje na wydanie zwłok syna, cierpi i odchodzi od zmysłów, ale nie krzyczy, nie miota się po scenie. Film „13. Dzień”(2011) w reż. Dominic Higgins, Ian Higgins, opowiadający o wydarzeniach od 13 maja do 13 października 1917 roku w Fatimie i w Portugalii. „Lourdes”(2009) w reż. Jessici Hausner będący próbą przyjrzenia się fenomenowi sanktuarium, pełnego ludzi pragnących cudu. „Nawiedzenie”(2009 ) reż. Vít Janeček – film dokumentalny, którego akcja dzieje się w miejscowości Wieś Litmanowa, a gdzie zagubionym w górach w Słowacji w 1990 dwóm 12-letnim dziewczynkom, Ivetce i Katce, ukazała się Matka Boska.

„Najświętsza Panienka, koptowie i ja” (2012 ) reż. Namir Abdel Messeeh  - o cudownym objawieniu Matki Boskiej w koptyjskiej wspólnocie chrześcijańskiej, bardzo osobista opowieść o kulturowym dziedzictwie i wykluczeniu.

Festiwal zakończyło oratorium Leśniowskie Zbigniewa Książka „Siedem Pieśni Maryjnych” – koncert na DVD – zachwycająca historia Matki Chrystusa, mówiąca o najważniejszych momentach w jej życiu, począwszy od zwiastowania, aż po zmartwychwstanie jej syna. Kompozytor Bartłomiej Gliniak w zaskakujący sposób połączył muzykę poważną ze współczesną, tworząc spójną i piękną całość. To opowieść muzyczna zawierająca również elementy polskiego folkloru i brzmień orientalnych

Imprezie towarzyszyły warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas których najmłodsi odbiorcy Festiwalu samodzielnie wykonywali wizerunki Madonny m.in. na drewnianych szkatułkach oraz targi książek i rękodzieła artystycznego.

Festiwal Sztuk „Oblicza Madonny” poprzez swą różnorodność miał na celu przybliżenie  widzom niezależnie od ich wyznania, wizerunku jednej z najbardziej znanych kobiet  jaką jest Matka Boska. Miał być również przykładem tolerancji, współistnienia różnych poglądów oraz współpracy mieszkańców Dobczyc, władz gminy i instytucji kultury, z artystami i organizacjami pozarządowymi.

Galeria: