Dziś świętujemy 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych

W Dniu Samorządu Terytorialnego, w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce składamy wszystkim, którzy tworzyli i tworzą samorząd, a w szczególności Burmistrzom Gminy i Miasta Dobczyce, Radnym Rady Miejskiej, Sołtysom i Radom Sołeckim wszystkich kadencji oraz Pracownikom Samorządowym podziękowania, gratulacje i serdeczne życzenia.

30 lat temu mogliśmy po raz pierwszy wziąć udział w wolnych, demokratycznych wyborach. Była to dla naszych miast, gmin i powiatów ogromna szansa na rozwój naszych „małych ojczyzn” oraz dobrobytu mieszkańców. Mogliśmy samodzielnie podejmować decyzję i realizować własne wizje rozwoju. Gmina i Miasto Dobczyce na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat zmieniła się nie do poznania. To prawdziwa przemiana w sferze infrastrukturalnej, kulturalnej i społecznej.

Naszym Kolegom i Koleżankom Samorządowcom życzymy by byli w stanie z determinacją i przekonaniem realizować swoje pomysły, koncepcje i marzenia, by zapewnić naszym mieszkańcom najlepszą możliwą przyszłość. Jesteśmy bowiem najbliżej spraw i problemów naszych mieszkańców i najlepiej znamy ich potrzeby. Zostaliśmy przez nich obdarzeni ogromnym zaufaniem i przyjęliśmy na siebie poważne zobowiązanie.

 

Małgorzata Jakubowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach

Tomasz Suś – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
------------------------------------
27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, święto, które upamiętnia pierwsze wolne wybory samorządowe z 1990 roku. Ustanowione zostało przez Sejm RP, by wyrazić szacunek i uznanie „ludziom, którzy podjęli trud działania dla wspólnego dobra(…)”. W uchwale Sejmu RP na 10 – lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego z 29 czerwca 2000 r., ustanawiającej to święto, czytamy : „Z perspektywy 10 lat widać, że mimo trudnych warunków, w którym przyszło im działać, samorządy spełniają pokładane w nich nadzieje, a dla budowy silnego państwa szczególne znaczenie mają dorobek pokoleń, lokalne więzi, patriotyzm, samoorganizacja, ciągła praca, samodoskonalenie i służba ludziom”.
Burmistrzowie Gminy i Miasta Dobczyce po 1989 roku:
• Marcin Pawlak - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w latach 1990-1998 i 2002-2015,
• Leszek Soboń - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w latach 1998-2002
• Paweł Machnicki - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w latach 2015-2018
• Tomasz Suś - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w latach 2018-