Deklaracje

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest do pobrania w załączniku. W związku ze zmianą stawek od 1 stycznia 2021 r. obowiązkuje nowa deklaracja, która w załączniku widnieje z dopiskiem "aktualny druk".

Składanie deklaracji

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji w terminie14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Deklarację można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).