Czarodziejskie Instrumenty - I gminny konkurs plastyczny

Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczestników kół zainteresowań placówek wychowania pozaszkolnego Szkoła Muzyczna zapraszamy do konkursu plastycznego "Czarodziejskie Instrumenty". Termin składania prac do 15 kwietnia na adres: Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
tel. 12 274-20-78, z dopiskiem „Czarodziejskie instrumenty”. Termin rozdania nagród 29 kwietnia 2014. Nagrodzone i wyróżnione prace będą wystawiane na aukcji. Więcej informacji udziela Szkoła Muzyczna.