Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Oferty należy składać do 2 lutego 2023 r. w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl, a po jej wydrukowaniu i podpisaniu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Szczegóły konkursu w załączniku.