Biblioteka powróciła do Domu Ludowego w Stadnikach

Biblioteka powróciła do Domu Ludowego w Stadnikach
To był szczególny dzień dla społeczności Stadnik. Po ponad dwóch dekadach do Domy Ludowego powróciła biblioteka, a wysłużony obiekt zyskał nowy wygląd. Otwarcie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach zainaugurowało nowy rozdział w historii Domu Ludowego i było zwieńczeniem jego generalnej przebudowy. To także wyjątkowy dzień dla zespołu dobczyckiej biblioteki, który zyskał nową przestrzeń do rozwoju.
 
Gospodarzami uroczystości byli przedstawiciele jednostek, które wspólnie podjęły się realizacji tego projektu – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach Paweł Piwowarczyk oraz burmistrz Tomasz Suś. Zwrócili oni uwagę na symboliczny powrót do korzeni, bowiem jeszcze w latach 90. XX w. w Domu Ludowym mieściła się filia dobczyckiej biblioteki, a sam obiekt od zawsze stanowił centrum życia kulturalnego i społecznego Stadnik.
 
Otwarcie, w którym uczestniczyli wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka oraz wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, przybrało formę symboliczną. Do wysłużonej skrzynki przedstawiciele instytucji i środowisk, które na różnym etapie wspierały realizację tego projektu, wkładali elementy symbolizujące szeroki zakres działalności biblioteki. A, że dobczycka biblioteka wyróżnia się twórczą i kreatywną aktywnością, poza tradycyjnymi książkami nie zabrakło także elementów związanych z nowymi technologiami i szeroko pojętą działalnością kulturalną.
 
Przestrzenie biblioteki w Domu Ludowym mają ogromny potencjał. Już teraz zespół biblioteki zagospodarował je z podziałem na strefy, w tym m.in. wypożyczalnię czy strefę aktywności dziecięcej i młodzieżowej z atrakcyjnym wyposażeniem multimedialnym. Dodatkowo w Domu Ludowym mieści się sala wielofunkcyjna, z której na pewno chętnie korzystać będzie lokalna społeczność, a dobrze wyposażona kuchnia będzie przestrzenią dla Koła Gospodyń Wiejskich.
 
Dodatkowo metamorfozę przeszło także otoczenie Domu Ludowego – z tyłu pojawił się taras oraz niewielki ogród doświadczeń dla dzieci. Nie zabrakło tu także ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań - zamontowano pompę ciepła, a obok budynku usytuowano parking ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych zasilaną energią słoneczną z zamontowanych na wiacie paneli fotowoltaicznych.
 
O tym, że Dom Ludowy to ważne miejsce dla lokalnej społeczności przekonali zgromadzonych podczas otwarcia uczniowie Szkoły Podstawowej w Stadnikach, którzy na okoliczność otwarcia przygotowali specjalny program artystyczny, w tym inscenizacją pt. „Sąd nad książką”. Starania uczniów nagrodzone zostały gromkimi brawami.
 
Uruchomienie filii dobczyckiej biblioteki, a także modernizacja Domu Ludowego nie byłyby możliwe bez zaangażowania wielu osób i instytucji oraz społeczności lokalnej. Podziękowania w stronę tych osób skierowali burmistrz Tomasz Suś i dyrektor biblioteki Paweł Piwowarczyk szczególnie podkreślając zaangażowanie bezpośrednich koordynatorów projektu – kierownika i pracowników Referatu Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, zespołu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej, KGW i OSP.
 
To właśnie lokalna społeczność Stadnik szczególnie wyczekiwała zakończenia realizacji tej inwestycji, co w swoich słowach podkreślili jej przedstawiciele – radny Ryszard Zabdyr oraz sołtys Agnieszka Kominiak. Modernizacja Domu Ludowego to bowiem nie tylko zmiana jego wyglądu, ale przede wszystkim przywrócenie miejsca spotkań mieszkańców Stadnik. A o tym, że chętnie odwiedzać będą oni to miejsce można było się przekonać podczas popołudniowego „Dnia Otwartego”, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
 
Gratulacje i słowa uznania z okazji otwarcia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Domu Ludowym popłynęły z wielu stron, w tym m.in. ze środowiska bibliotek, które reprezentowała m.in. kierownik Działu Analiz i Projektów Specjalnych Instytutu Książki Anna Zgaórska, opiekująca się tym projektem z ramienia Instytutu. Ciepłych słów nie szczędziła także przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska wspominająca duże zaangażowanie społeczności lokalnej w opiekę nad Domem Ludowym.
 
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach w Domu Ludowym rozpocznie regularne funkcjonowanie w kwietniu, funkcję kierownika pełnić będzie Dorota Mistarz, doskonale wszystkim znana z pracy w dobczyckiej bibliotece. Godziny pracy biblioteki udostępnione zostaną na stronie dobczyckiej instytucji.
 
Koszt przebudowy i adaptacji Domu Ludowego w Stadnikach na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach wyniósł 5 485 000,00 zł, z czego 2 250 000, zł stanowi dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwo 2.0.

Galeria: 

Biblioteka powróciła do Domu Ludowego w Stadnikach