Aktualności

Data publikacji: 2014-01-09

6 stycznia 2014 roku, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym, po rocznej przerwie, ponownie zabrzmiały kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne w wykonaniu Big Bandu "Dobczyce".

Data publikacji: 2014-01-07

W okresie jesienno zimowym w naszej Gminie jak co roku pojawia się problem ze spalaniem odpadów w piecach domowych.

Data publikacji: 2013-12-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach serdecznie zapraszam na koncert Big Bandu "Dobczyce", który odbędzie się 06.01.2014r. o godz. 16:00 w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

Data publikacji: 2013-12-30

Uprzejmie informujemy, że 31.12.2013r. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce będzie czynny do godz. 12:00, a kasa urzędu do godz. 11:00.

Data publikacji: 2013-12-30

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem odbioru śmieci oraz zasadami segregacji odpadów.
 

Data publikacji: 2013-12-27

XLIX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30 grudnia  2013 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:

Data publikacji: 2013-12-27

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr LV/479/10 z dnia 26 października 2010 r. zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy i Miasta Dobczyce do konsultacji społecznych projektu uchwały rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Data publikacji: 2013-12-23

Poniżej w załączniku znajdziecie Państwo wykaz dyżurów nocnych i świątecznych aptek w działających w Myślenicach.

Strony