Aktualności

Data publikacji: 2013-09-04

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T5, 1,9 TDi E3 3.0t.

Data publikacji: 2013-09-04

Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej na terenie gminy Dobczyce mogą wziąć udział w semestralnym kursie  nauki pływania. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć nauki pływania na grupę w okresie od  10.IX.2013  do 30.11.2013r. Dzieci będą dowożone na basen w Proszówkach koło Bochni. Koszt udziału to 100 zł. Zgłoszenia należy kierować do dyrektorów szkół. Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Data publikacji: 2013-09-04
Data publikacji: 2013-09-04

.

Data publikacji: 2013-09-04

.

Data publikacji: 2013-09-02

         Jak wynika z danych statystycznych, wciąż zbyt mało kobiet korzysta z profilaktycznych badań mammograficznych, co świadczy o niskiej świadomości społeczeństwa na temat przyczyn powstawania nowotworów oraz ich wczesnego wykrywania, jak również profilaktyki zdrowotnej.                                                                               

Data publikacji: 2013-09-02

            27 sierpnia 2013 na błoniach Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach odbyły się VII Mistrzostwa Małopolski Dzieci i Młodzików w Łucznictwie. Z roku na rok Mistrzostwa te cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W VII edycji uczestniczyło 73 łuczników z całej Małopolski, zrzeszonych w klubach: MLKS „Dąbrovia” z Dąbrowy Górniczej, ULKS „Grot” z  Zabierzowa, KS „Płaszowianka” z Krakowa, ULKS „Sokole Oko” z Zawadki, UKS „Wyspiański” z Krakowa, „Strzała Sygneczów” z Sygneczowa, „Błękit” z Gruszowca oraz ŁTS „Zamek Suski” z Suchej Beskidzkiej.

Data publikacji: 2013-08-27

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa w piątek 23 sierpnia spotkał się w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym z władzami gminy Dobczyce- burmistrzem Marcinem Pawlakiem, jego zastępcą Pawłem Machnickim oraz radnymi Czesławem Leszczyńskim i Włodzimierzem Juszczakiem. Spotkanie miało na celu omówienie możliwej pomocy technicznej ze strony województwa dotyczącej przygotowania dokumentacji wykorzystania akwenów wodnych oraz ich otoczenia, w przypadku Dobczyc - rekreacyjnego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego.

Data publikacji: 2013-08-27

 

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzezowej, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, oznaczonej jako działka nr 261/4 o powierzchni 1.1000 ha, zabudowanej budynkiem, dotychczas użytkowanym jako szkoła, dla której Sąd Rejonowy
w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00019231/2 - bez obciążeń.

Strony