Aktualności

Data publikacji: 2021-05-17
Park przy ul. Podgórskiej oficjalnie nazwany imieniem Władysława Kowalskiego

Władysław Kowalski – Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej, pedagog i społecznik, budowniczy dobczyckiego zamku i jego wieloletni kustosz, został uhonorowany w przestrzeni ukochanych przez siebie Dobczyc. W poniedziałek, 17 maja 2021r., w przeddzień 28. rocznicy śmierci Władysława Kowalskiego, odbyła się oficjalna uroczystość nadania jego imienia parkowi miejskiemu przy ul. Podgórskiej i odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Data publikacji: 2021-05-14
Nagroda Burmistrza w dziedzinie kultury

Zachęcamy uprawnione podmioty do składania wniosków o Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r.

Data publikacji: 2021-05-14
na zdjęciu wiceburmistrz Edyta Podmokły, Agnieszka Yarokhau, burmistrz Tomasz Suś

W 2019 roku Rada Miejska w Dobczycach, na wniosek burmistrza Tomasza Susia, zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce” czołowej polskiej lekkoatletce i olimpijce – Agnieszce Yarokhau (Szwarnóg).

Data publikacji: 2021-05-14
Punkt Szczepień Powszechnych w Dobczycach

Przypominamy, że w Dobczycach przy ul. Podgórskiej 2 (sala gimnastyczna TKKF Dobczyce) cały czas prowadzi działalność Punkt Szczepień Powszechnych zorganizowanym przez Gminę Dobczyce wspólnie z placówką leczniczą Specjalmed przy współpracy z TKKF Dobczyce oraz jednostkami OSP.

Data publikacji: 2021-05-13

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi przez psychologa, z zakresu PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PSYCHOSPOŁECZNEGO ORAZ TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”

Data publikacji: 2021-05-12
Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Kornatka - Zalas

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej, wystąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowości Kornatka - Zalas. Przewidywany czas usunięcia awarii: godzina 16:00.

Data publikacji: 2021-05-11
Zrealizuj przedsięwzięcie na rzecz lokalnego środowiska

W ramach działalności Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego mają możliwość realizacji przedsięwzięć na rzecz lokalnego środowiska, które Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych dofinansuje kwotą 1000zł.

Data publikacji: 2021-05-10
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 23 maja - grafika informacyjna

Od dziś uprawnieni rodzice mogą korzystać przez kolejne dwa tygodnie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Został on przedłużony do 23 maja 2021 roku.

Data publikacji: 2021-05-10
Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Data publikacji: 2021-05-07

Gmina Dobczyce zakupiła fotopułapki, które będą montowane (zgodnie z przepisami prawa) w obszarze przestrzeni publicznej, gdzie pojawiają się nielegalnie podrzucane odpady. Montaż fotopułapek ma przyczynić się do wykrycia sprawców w/w czynów. Gdy fotopułapka zarejestruje osobę, która wyrzuca śmieci

Strony