Aktualności

Data publikacji: 2013-11-14

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zaprasza do Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych - do etapu gminnego. Prace należy składać od 9 grudnia 2013 roku. 

Data publikacji: 2013-11-13

XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 20 listopada 2013  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach

Porządek obrad:

      1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

      2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

      3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dobczycach i  bieżących spraw gminy w okresie między sesyjnym .

Data publikacji: 2013-11-13

Można jeszcze ubiegać się o udział w praktykach w Niemczech. Rozpoczną się one już wkrótce w mieście partnerskim Versmold od kursu języka niemieckiego. Dopiero po opanowaniu języka i rozpoznaniu miasta i oferty firm, w których będą odbywać się praktyki, będzie można rozpocząć staż. Serdecznie zachęcamy do zapisów.

Data publikacji: 2013-11-13

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Siecią LGD zaprasza do udziału w szkoleniu, realizowanym w ramach projektu „Miejscowości tematyczne w Małopolsce”.

Data publikacji: 2013-11-13

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, które wchodzą w obszar działania Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa na spotkania aktywizujące o charakterze informacyjno-kulturalnym pt: „Ocalić od zapomnienia dawną historię, kulturę naszego LGD”

Spotkania te poświęcone będą historii II Wojny Światowej na terenie obszaru LGD Turystyczna Podkowa.

Data publikacji: 2013-11-12

Podczas oficjalnych uroczystości obchodów Święta Niepodległości Komendant Gminny Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dobczycach Marian Masełko otrzymał wyróżnienie Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej.

Data publikacji: 2013-11-12

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr: 941/24, 941/25, 941/29, 941/32 o łącznej powierzchni 0.0030 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00001691/5.

Data publikacji: 2013-11-08

Niecodzienną lekcję historii w dniu 6 listopada odbyli w Krakowie uczniowie chóru i orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach. Na zaproszenie pana Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego uczniowie szkoły mieli okazję zwiedzić gmach Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Basztowej 22.

Data publikacji: 2013-11-06

W roku 2012 została podjęta uchwała określająca warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Dobczyce będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie: 

Strony