300 Plus - dyżur pracowników ZUS w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

300 Plus - dyżur pracowników ZUS w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce
W związku z licznymi zapytaniami dot. składania wniosków o świadczenie Dobry Start informujemy, że od lipca 2021r. zadanie to jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby usprawnić przyjmowanie wniosków, w dniu 8 lipca 2021r., w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (Sala konferencyjna), w godzinach od 9-13, będą dyżurować pracownicy ZUS, którzy udzielą pomocy w złożeniu wniosku. Rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy, muszą posiadać:
  • dowód osobisty,
  • numery PESEL dzieci,
  • numer telefonu komórkowego,
  • adresie mailowy,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
  • nazwę i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • numer rachunku bankowego, na który będzie wypłacone świadczenie.