14 dni bezpłatnego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w specjalistycznym ośrodku

starsza i młodsza kobieta na zdjęciu w radosnym nastroju

Jeśli opiekujesz się osobą niesamodzielną, niepełnosprawną, chorą (ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką) możesz wziąć udział w projekcie. Istotą projektu jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może mieć chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków. Już 21 osób wzięło udział w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, dwie kolejne osoby rozpoczną dwutygodniowy pobyt w Centrum Seniora w Drogini, w listopadzie. Jest to całkowicie bezpłatna forma wsparcia. Osobom niesamodzielnym zapewniona jest całodobowa opieka grona specjalistów medycznych, zajęcia terapeutyczne oraz pełne wyżywienie. Pobyt trwa 14 dni. Więcej informacji można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, tel. 12 3731 104.

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.