110-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przekazuje naczelnikowi OSP Nowa Wieś klucze w towarzystwie burmistrza oraz wojewody
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – to dewiza nierozłącznie związana ze służbą druhów strażaków. Nie dziwi więc fakt, że święto strażaków jest świętem całej społeczności. Nie inaczej było w ubiegłą sobotę w Nowej Wsi, gdzie tamtejsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej świętowała Jubileusz 110-lecia. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Barka”, z udziałem przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej, przedstawicieli powiatowej PSP i Oddziału Powiatowego Związku OSP oraz pocztów sztandarowych, świętowali wspólnie druhny i druhowie oraz mieszkańcy Nowej Wsi.
 
Obchody zainaugurowane zostały uroczystą mszą św. w Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Dziekanowicach, a następnie przeniosły się pod remizę jednostki. Po złożeniu raportu oraz uroczystym podniesieniu fagi państwowej na maszt, historię jednostki przybliżył prezes Zbigniew Woźniak. Szczególnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym druhom jednostek z terenu gminy Dobczyce, w tym również przedstawicielom OSP Nowa Wieś.
Uroczystość była także okazją do poświęcenia nowego średniego samochodu pożarniczego, który w ubiegłym roku trafił do jednostki. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii w Dziekanowicach Grzegorz Kubik, a klucze na ręce naczelnika Marka Antusiaka symbolicznie przekazał komendant powiatowy PSP st. bryg. Sławomir Kaganek. Zakup samochodu był możliwy dzięki dotacji rządowej z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która wyniosła 400 tys. zł oraz środkom zabezpieczonym przez Gminę Dobczyce.
 
Na ręce druhen i druhów OSP Nowa Wieś, w tym szczególnie obecnego prezesa Zbigniewa Woźniaka oraz wcześniejszego długoletniego prezesa Jana Hartabusa, popłynęły gratulacje i słowa wdzięczności za pełną poświęcenia i zaangażowania służbę. Słowa te skierowali do obecnych: wojewoda Łukasz Kmita, wicestarosta Rafał Kudas, komendant powiatowy PSP st. bryg Sławomir Kaganek, prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Jan Podmokły oraz przedstawiciele lokalnego samorządu – burmistrz Tomasz Suś oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska. Druhom, w dedykowanym liście, gratulacje złożył również poseł Władysław Kurowski.
 
- Stworzyliście tutaj w Nowej Wsi bardzo długą, bo 110-letnią historię. W tym miejscu chciałbym podziękować wieloletniemu prezesowi OSP Nowa Wieś Janowi Hartabusowi, obecnemu Zbigniewowi Woźniakowi, druhnom i druhom, ale także wszystkim sympatykom jednostki za zaangażowanie. Przez ponad wiek jednostka cały czas się rozwijała i nadal rozwija, czego świadectwem może być piękna remiza, Orkiestra Dęta „Barka” czy ciągłe doposażanie jednostki – jak m.in. w przypadku poświęconego tu dziś średniego samochodu. W tym miejscu chciałbym podziękować za wsparcie i osobiste zaangażowanie w pozyskanie tego nowego samochodu wojewodzie Łukaszowi Kmicie oraz wszystkim, którzy na różnym etapie wspierali te inicjatywę. – mówił burmistrz Tomasz Suś. – Dziękuję jeszcze raz za waszą służbę i poświęcenie drogie druhny i drodzy druhowie. Słowa podziękowania kieruję także do waszych rodzin – za wsparcie i wyrozumiałość w świadczonej przez was służbie. – dodał burmistrz.
 
Wyrazy wdzięczności za wsparcie i podniesienie gotowości bojowej jednostki wyrazili także druhowie OSP Nowa Wieś, wręczając obecnym na uroczystości zaangażowanym w to działanie, dedykowane statuetki.
 
Obchody Jubileuszu zwieńczyła wspólna biesiada i zabawa taneczna.