„Staropolskim obyczajem na węgierskim szlaku”

To tytuł  projektu realizowanego w 2012 r. przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego  w Dobczycach wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Program obejmuje swym zasięgiem teren 13 gmin Małopolski od Żegociny po Mucharz i nawiązuje do  motta  H. Sienkiewicza: "Tradycję można przechowywać tak jak rodzinne klejnoty. Dobrze zamknięte nie giną – ale też nie promieniują. Tradycja polska powinna promieniować". Aby zrealizować to piękne motto  prowadzone będą działania przywracające wiedzę o  tradycji własnego regionu, kultywowaniu staropolskich obyczajów i promowaniu lokalnej kultury. Zakres zadania obejmował będzie  warsztaty taneczno – plastyczne prowadzone na zamku w Dobczycach od lipca do października, skierowane głównie do młodego odbiorcy,  związane z dawnym życiem dworskim; warsztaty  pokażą tańce okresu staropolskiego oraz modę tego okresu. Ponadto będą to również wyjazdy studialne mieszkańców obszarów wiejskich w celu poznania różnych środowisk kulturowych i wymiany doświadczeń, a także imprezy plenerowe z pokazem wytwórczości ludowej, prezentacji lokalnej obrzędowości i staropolskiej kuchni. Projekt zakłada również organizację wyjazdowych zajęć warsztatowych dla 520 dzieci szkół podstawowych opartych na poznaniu obrzędowości regionu, symboliki świąt, a także  kultywowaniu  zwyczajów i tradycji.

Więcej informacji na stronie www.pttk.dobczyce.pl

Maria Topa