Życzenia z okazji Dnia Kobiet

życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie,

przyjmijcie najszczersze życzenia

zdrowia, miłości, pogody ducha.

Niech siła i odwaga towarzyszą Wam każdego dnia, w każdej z pełnionych ról.

Niech każdy dzień niesie za sobą piękne wspomnienia i niezliczone powody do radości.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Tomasz Suś