Zwiększenie puli środków na realizację Gminnego Programu wymiany kotłów

zielony dom i napis: Zwiększenie publi środków na realizację Gminnego Programu wymiany kotłów
Pragniemy poinformować, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem tegoroczną edycją Gminnego Programu Wymiany Kotłów, zwiększona została pula środków przeznaczonych na ten cel.
Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce oraz Rady Miejskiej na realizację Programu przeznaczono dodatkowe 128 tys. zł. Obecny budżet Programu to 228 tys. zł. Pozwoli to przyznać dotacje na wymianę kotłów większej liczbie mieszkańców gminy.
Przypominamy jednocześnie, że wszystkie osoby posiadające kotły/piece nie spełniające wymagań minimum 3 klasy zgodnie za zapisami uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego mogą eksploatować je do 30 kwietnia 2024r.