Zuchy i harcerze w nowej siedzibie

Zuchy i harcerze w nowej siedzibie

Niebawem zarówno dobczyckie zuchy, jak i harcerze, będą spotykać się w nowej siedzibie. W związku z sytuacją spowodowaną nieporozumieniem, do której doszło podczas przygotowania obiektu przy ul. Jagiellońskiej do remontu, burmistrz natychmiast podjął kroki w celu wyjaśnienia zajścia, jak i zorganizowania nowej siedziby dla dobczyckich drużyn.

W zeszłym tygodniu doszło do spotkania Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia, Prezesa KS Raba Dobczyce Tomasza Kraska, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej UGiM Roberta Manieckiego, przedstawicieli harcerstwa na czele z Komendant Hufca ZHP Myślenice Karoliną Szlachetką. Dzięki uprzejmości Zarządu KS „Raba Dobczyce” oraz wsparciu Gminy Dobczyce: 10. Myślenicka Gromada Zuchów „Mini Kinderki”, 19. Myślenicka Drużyna Harcerska „Szkoła Orląt” oraz 9. Myślenicka Drużyna Starszoharcerskiej „Złote Orły będą miały do dyspozycji komfortowe i bezpieczne przestrzenie.

Dodatkowo, zakupione zostały nowe materiały plastyczne, z których mogą już korzystać harcerze. Okazało się także, że część rzeczy, pierwotnie uznanych za zaginione, przewieziono do Szkoły Podstawowej nr 1, skąd harcerze zdążyli je już odebrać. Burmistrz Tomasz Suś przeprosił za zaistniałe nieporozumienie, które dotknęło dzieci i młodzież oraz wyraził nadzieję, że w nowym lokum grupy będą nadal prężnie działać na rzecz młodych pokoleń.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Komendant Hufca ZHP Myślenice: „- Sytuacja została wyjaśniona z Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce Panem Tomaszem Susiem. Wyrzucenie rzeczy zuchów i harcerzy z budynku przy ul. Jagiellońskiej było wynikiem nieporozumienia i było spowodowane nieumyślnie. Jednocześnie prostuję informację dotyczącą zagubionych dokumentów, ponieważ w wyrzuconych rzeczach nie znajdowały się żadne dokumenty zawierające kluczowe dane osobowe”. – pisze Karolina Szlachetka.