Znamy plan Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

fundusz sołecki na 2018 rok - baner

Budowa oświetlenia, modernizacja dróg, doposażenie OSP, czy siłownia plenerowa – to tylko nieliczne z zadań o jakich realizacji zdecydowali mieszkańcy sołectw z naszej gminy w tym roku. Już kolejny rok Gmina Dobczyce  wyodrębniła w budżecie pieniądze, które przeznaczone są na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa podczas zebrań wiejskich odbywających się we wrześniu. W sumie Fundusz Sołecki na rok 2018 wyniesie w Gminie Dobczyce  414 022,66 zł.

Fundusz Sołecki umożliwia lokalnej społeczności podejmowanie decyzji, na co zostaną przeznaczone środki, które dla każdego z sołectw obliczane są na podstawie określonego ustawą algorytmu. Dodatkowo zebrania wiejskie są okazją do spotkań mieszkańców i dyskusji nad dostrzeganymi potrzebami. Mieszkańcy obecnością na zebraniach mogą wesprzeć rozwój swojej miejscowości i głosować za wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego na wybraną inwestycję. Na większości tegorocznych zebrań obecny był również burmistrz Paweł Machnicki, służący mieszkańcom pomocą merytoryczną i radą. Fundusz Sołecki daje również możliwość samorządom na efektywne zarządzanie pieniędzmi i wykorzystanie ich zgodnie z potrzebami mieszkańców. 

 

Zadania jakie realizowane będą w sołectwach Gminy Dobczyce w 2018 roku:

SOŁECTWO BIEŃKOWICE

Zadanie: Zakup samochodu lekkiego dla OSP Bieńkowice

Kwota: 31 664,36 zł

SOŁECTWO BRZĄCZOWICE

Zadanie I: Oświetlenie drogi gminnej od Szkoły Podstawowej do drogi wojewódzkiej

Kwota: 15 439,80 zł

Zadanie II: Zagospodarowanie otoczenia wokół boiska sportowego – wykonanie mini boiska dla dzieci

Kwota: 25 000,00 zł

SOŁECTWO BRZEZOWA

Zadanie: Utworzenie siłowni zewnętrznej

Kwota: 30 612,93 zł

SOŁECTWO DZIEKANOWICE

Zadanie: Modernizacja drogi prowadzącej do obiektu sportowego LKS Dziecanovia

Kwota: 27 984,34 zł

SOŁECTWO KĘDZIERZYNKA

Zadanie I: Budowa przepustu drogi gminnej na potoku koło p. Hyży od tartaku w stronę p. Dominek – opracowanie projektu

Kwota: 24 892,47 zł

Zadanie II: Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Stadnikach

Kwota: 2 000,00 zł

SOŁECTWO KORNATKA

Zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Kornatka „Zalas”

Kwota: 40 439,80 zł

SOŁECTWO NIEZDÓW

Zadanie: Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w Niezdowie

Kwota: 17 753,07 zł

SOŁECTWO NOWA WIEŚ

Zadanie: Założenie klimatyzacji w budynku OSP Nowa Wieś

Kwota: 29 480,61 zł

SOŁECTWO RUDNIK

Zadanie: modernizacja drogi gminnej do p. Stanak

Kwota: 22 201,45 zł

SOŁECTWO SIERAKÓW

Zadanie: Modernizacja drogi gminnej nr 540120K w Sierakowie – koło uzdrowiska

Kwota: 40 439,80 zł

SOŁECTWO SKRZYNKA

Zadanie I: Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Stadnikach

Kwota: 3 000,00 zł

Zadanie II: Modernizacja drogi gminnej Skrzynka Dolna dz. Nr 442/4

Kwota: 32 789,22 zł

SOŁECTWO STADNIKI

Zadanie: Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach

Kwota: 36 153,18 zł

SOŁECTWO STOJOWICE

Zadanie: Modernizacja drogi za Strażnicą w stronę zapory (do przepompowni) nr pgr 220

Kwota: 34 171,63 zł