Zmodernizowane boisko w Kornatce oficjalnie otwarte

Zmodernizowane boisko w Kornatce oficjalnie otwarte
W Kornatce oficjalnie otwarto zmodernizowane boisko sportowe przy Szkole Podstawowej. Wydarzenie, które miało miejsce 2 czerwca 2021 r. rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Następnie społeczność szkoły i wsi, a także goście, wzięli udział w ciekawym programie wypełnionym popisami artystycznymi i sportowymi.
 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bisztyga, wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Katarzyna Czaja, burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Edyta Podmokły, radna Rady Miejskiej w Dobczycach oraz sołtys Jolanta Ziemba, zastępca skarbnika Gminy Dobczyce Renata Banowska, ksiądz proboszcz Wiesław Smaza oraz gospodarz uroczystości – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornatce Bożena Korzec wraz z przedstawicielką społeczności uczniowskiej. Obiekt poświęcił ks. Wojciech Leśniak z Kornatki, który w weekend obchodził swoje prymicje.
 
Na boisku w bogatym programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie szkoły przygotowani przez nauczycieli, gościnnie wystąpiła także sekcja gimnastyki artystycznej Diament Dobczyce, a otuchy najmłodszym dodawały trzy barwne maskotki – Gimcia, Miś Tuliś oraz eRDuś. Pierwsze bramki na oficjalnie otwartym boisku oddali radny Stanisław Bisztyga oraz burmistrz Tomasz Suś. Gościem specjalnym była także olimpijka i Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce Agnieszka Yarokhau. Wydarzenie było też okazją do wręczenia nagród w szkolnym konkursie promującym zdrowy tryb życia.
 
Przypomnijmy, że nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Kornatce została wymieniona na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w 2020 r.”. Gmina Dobczyce pozyskała na ten cel dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 96 930,00 zł. Położona nowa nawierzchnia jest wytrzymalsza oraz charakteryzuje się wysokimi parametrami użytkowymi, m.in. bardzo dobrą amortyzacją.