Zmiany organizacji kasy w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że w trosce o dobro klientów, od dnia 1 kwietnia 2014 r. nastąpi zmiana organizacji obsługi kasowej realizowanej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myślenicach. Od tego dnia powyższe zadanie będzie realizował specjalistyczny podmiot zewnętrzny – MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELICZCE. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest koniecznością optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów, co mamy nadzieję wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez tutejszy urząd usług, szczególnie w zakresie obsługi bezpośredniej. W związku ze wskazaną zmianą organizacyjną, klienci korzystający z gotówkowej formy rozliczeń, nadal będą mogli z niej korzystać, na zasadach zbliżonych do dotychczasowych. Z uwagi na specyfikę tego typu obrotu przed dokonaniem wpłaty niezbędnym jest przygotowanie
dowodu wpłaty, który winien zawierać m.in. informacje w zakresie:

1. Numeru rachunku bankowego;
2. Wysokości wpłacanej kwoty;
3. Imię i nazwisko (lub nazwę) zobowiązanego;
4. Adres;
5. Nip/Pesel;
6. Oznaczenie podatku, którego dotyczy wpłata;
7. Okres za jaki dokonywana jest wpłata.
Ponieważ dowód ten będzie sporządzał wpłacający winien on dysponować informacjami niezbędnymi do jego prawidłowego wypełnienia, wynikającymi z posiadanej przez wpłacającego dokumentacji. Mamy nadzieję, że zmiana organizacji obsługi kasowej, w swojej istocie wpisująca się w ogólne trendy organizacji tego typu procesów, przyczyni się do generalnej poprawy jakości obsługi naszych klientów a ewentualne niedogodności związane z jej wprowadzeniem będą miały charakter przejściowy. Ze swej strony, pracownicy Urzędu Skarbowego w Myślenicach, zapewnią wszelką informację i w razie konieczności pomoc, przy wypełnianiu dowodów wpłat.
Informacje dotyczące zmiany organizacji obsługi kasowej zostały wyłożone w siedzibie Urzędu, w miejscach ogólnie dostępnych oraz opublikowane na stronie internetowej www.us.myslenice.pl. Znajdziecie tam Państwo również wzory wypełnionych dowodów wpłat i inne szczegółowe informacje dotyczące ich oznaczania.