Zmiana terminów odbiorów śmieci wielkogabarytowych w 2018 roku

odbiór śmieci wielkogabarytowych - ilustracja przykładowa

Informujemy, że w 2018 roku obowiązują nowe terminy odbioru odpadów wilkogabarytowych. Harmonogram wywozu dostępny jest w załączniku. Przypominamy, że w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbierane są zużyte sprzęty elektroniczne i elektryczne, AGD, przeterminowane leki, baterie, chemikalia, akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież. W ramach MSZKO nie są odbierane odpady poremontowe i pobudowlane (w tym okna i drzwi), jak i części samochodowe.