Zmiana godzin świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej

Zmiana godzin świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że zmianie ulegają godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt w Dobczycach (jeden z kilku punktów funkcjonujących w powiecie) zlokalizowany w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce obsługiwany będzie w następujących godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 14:00

wtorek, środa, czwartek: 14:00 - 18:00

piątek: 8:00 - 12:00

Punkt w Dobczycach obsługiwany jest przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.

Zapisy pod numerem tel. 12 274-97-59. Osoby z problemami komunikacyjnymi (np. niedosłyszące) prosimy o kontakt mailowy: npp@myslenicki.pl

 

ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ          

1) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.