Złóż deklarację - dofinansowanie do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii

Trwają prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) w ramach Poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” o dofinansowanie do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem dofinansowania będą: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompa ciepła powietrza z zasobnikiem oraz pompa ciepła gruntowa. Wniosek taki składać będzie w imieniu naszej gminy i sąsiednich gmin – LGD Turystyczna Podkowa. Nabór wniosków będzie się odbywał w III kwartale 2017 roku. Gmina Dobczyce będzie starać się wspólnie z LGD Turystyczna Podkowa o dofinansowanie do 60% kosztów montażu takich instalacji w domach naszych mieszkańców.

Do 21 lipca czekamy na deklaracje (ankiety) od osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Liczy się kolejność zgłoszeń, stąd lepiej nie czekać na ostatnią chwilę.

Deklaracja (ankieta) w załączniku lub w wersji papierowej u Ekodoradcy oraz w Biurze Obsługi Klienta UGiM.

Gdzie ją złożyć? Na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.

Więcej informacji można znaleźć w prezentacji ze spotkania.

Szczegółowe informacje również u Ekodoradcy:

Grzegorz Murzyn

pokój 216 (2 piętro) UGiM

poniedziałek od godziny 7:30 do godziny 16:30
wtorek - piątek od godziny 7:30 do godziny 15:15

tel. 12 37 21 777, e-mail gmurzyn@dobczyce.pl