Żłobek gminny - o naborze będziemy informować we wrześniu

dziecko układające klocki

We wrześniu 2019r. zostanie uruchomiony żłobek. Będzie się on mieścił w budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach przy ul. Szkolnej 27.
Dyrektor, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu, w pierwszej połowie września udostępni regulamin i zasady przyjęć, o czym będziemy również informować na naszych stronach.


Opłata za pobyt dziecka w żłobku gminnym w Dobczycach w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosić będzie 320 zł na miesiąc. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka nie będzie wyższa niż 15 zł dziennie.

Warto zapoznać się z Uchwałami Rady Miejskiej w Dobczycach z 10 lipca 2019 r. w sprawie: