Zgłoś problem z zagospodarowaniem odpadów rolniczych

odpady rolnicze

W związku z pismem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka o trudnościach związanych z zagospodarowaniem przez rolników odpadów pochodzących z ich działalności rolniczej tj: folii, sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zwraca się z prośbą do wszystkich rolników z Gminy Dobczyce, o przekazanie informacji, czy w Państwa gospodarstwach znajdują się tego typu odpady. Prosimy o wyszacowanie ilości wyżej wymienionych odpadów w kilogramach i przesłanie informacji na adres email: pwach@dobczyce.pl, mkrzyzanowska@dobczyce.pl lub telefonicznie pod numer 12 37 21 757 w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2019 r. Jeżeli odzew z Państwa strony wykaże potrzebę zagospodarowania tego typu odpadów Gmina Dobczyce przystąpi do programu mającego na celu zbieranie i zagospodarowanie folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program ten przygotowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu wesprzeć rolników (posiadaczy odpadów) w usunięciu wyżej wymienionych odpadów.