Zdobądź nowe umiejętności dzięki bezpłatnym szkoleniom

Projekt "Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w Inetrnecie"

Zapraszamy do udziału w projekcie "Mieszkańcy Gminy Dobczyce sprawni w Internecie".

Gmina Dobczyce rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest organizacja szkoleń z obsługi komputera, korzystania z e-usług oraz podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Dobczyce. Szkolenia skierowane są do uczestników w wieku 25+, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+. W ramach realizowanego projektu przewidziany jest poczęstunek i upominek dla każdego uczestnika.

Szczegóły rekrutacji do projektu znaleźć można na: https://projektyeu.dobczyce.pl/mieszkancy-gminy-dobczyce-sprawni-w-internecie.html.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.