Zbliża się termin płatności III raty podatku

Zbliża się termin płatności III raty podatku

Przypominamy, że 15 września 2021 r. upływa termin płatności:

  • III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • II raty podatku od środków transportowych.

Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać:

  • gotówką, kartą - w kasie w tut. Urzędu (pon. 7.30-15.00, wt.-czw. 7.30-14.30, pt. 7.30-13.00)
  • gotówką -  w banku, na poczcie na indywidualny nr rachunku bankowego, u sołtysa (do dnia terminu płatności),
  • przelewem - na indywidualny nr rachunku bankowego.

WAŻNE!
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia, które wynoszą  11,60 zł.