Zawiadomienie Starosty Myślenickiego

W związku z zakończeniem II etapu zadania I.1 prac związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego obrębów Brzączowice, Brzezowa, Kornatka i Stojowice w gm. Dobczyce publikujemy zawiadomienia Starosty Myślenickiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego przez firmę MGGP Aero Sp, z.o.o. 33-100 Tarnów ul. Kaczawskiego.
Wywieszenie operatu nastąpi w lokalu Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Żeromskiego 17 w dniach 4 stycznia 2021 r. do 25 stycznia 2021 r. w godzinach 8-16.