Zasady przenoszenia uczniów do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2019/2020

grafika przykładowa

Zasady przenoszenia uczniów klas III i VI uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach do klas IV i VII na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach

  1. Do klas IV i VII, które będą funkcjonować w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 w Dobczycach mogą zostać przeniesieni wyłącznie uczniowie uczęszczający do klas III i VI w roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach.
  2. Przeniesienie odbywa się na wniosek rodzica ucznia.
  3. Wniosek należy złożyć do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach w terminie od 25.03.2019 do 01.04.2019 r. zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce nr 39/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu i miejsca składania wniosków, o przyjęcie do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, powstałej z przekształcenia gimnazjum.
  4. Zarówno w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach jak i w Szkole Podstawowej nr 2 w Dobczycach planowane jest utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 po 1 oddziale klas IV i po 2 oddziały klas VII. Planowo każdy oddział liczyć ma ok 25 uczniów.