Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 15.01.2014 w spr. przeprowadzenia konsultacji na okoliczność uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.