Zaproszenie do udziału w warsztatach: Aktywna integracja - szansą dla wszystkich.

Zdjęcie przedstawia dłonie osób integrujących się, każda dłoń opiera się na poprzedniej..

Nieformalna Grupa Wsparcia - Wspólnymi Siłami zaprasza osoby w wieku od 20 do 65 lat do udziału w warsztatach: Aktywna integracja - szansą dla swszyskich, realizwoanego w ramach projektu "Małopolska Lokalnie".

Warsztaty odbywać się będą w okresie od 22 paździenika do 15 listopada br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dobczycach przy ul. Jagiellońskiej 2.

Organizator zaplanował 6 spotkań o tematyce:

  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Warsztaty kulinarne
  • Warsztaty "Jak dbać o swój wygląd"
  • Zajęcia pozwalające pokazać uczestnikom jak dbać o swoje ubrania
  • Spotkanie sportowe

Grupa będzie liczyła 15 osób. Więcej informacji na temat warsztatów oraz zasad rekrutacji można uzyskać pod nr. tel. 534-016-807.