Zapraszamy wszystkie dzieci do teatru w Dziekanowicach

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach zaprasza do Strażnicy OSP w Dziekanowicach na przedstawienie Teatru Lalek "Bajka" pod tytułem "Wyjątkowy Gość" w dniu 27 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00.
Spektakl został opracowany na podstawie opowiadania Zofii Kossak i promuje wartości chrześcijańskie, a potępia zazdrość i egoizm.
Po przedstawieniu odbędą się warsztaty plastyczne (czas trwania ok. 2 godz.) - materiały plastyczne zostaną zapewnione przez organizatorów.
Bilety w cenie 2,00 zł do nabycia przed spektaklem.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, a szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.