Zapraszamy na spotkanie warsztatowe pt. „Rozwijamy współpracę z organizacjami pozarządowymi”

W imieniu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz własnym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy  i Miasta Dobczyce do udziału w spotkaniu warsztatowym pt. „Rozwijamy współpracę z organizacjami pozarządowymi ! ”,  które odbędzie się w dniu 14 marca 2014 r. w godzinach 1600 – 1900  w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach  (ul. Szkolna 43)

Pragniemy podkreślić, że Państwa obecność na tym spotkaniu jest bardzo ważna. Samorząd docenia istotną rolę organizacji pozarządowych w animowaniu życia społecznego, kulturalnego i sportowego gminy i chce rozszerzyć jej zakres. W związku z tym w najbliższym czasie planuje opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy, który będzie zawierał założenia do rozwoju kooperacji z Państwa organizacjami. Dodatkowo planowane są działania promujące lokalne organizacje pozarządowe – targi i klip promocyjny. W najbliższym czasie zostaną też ogłoszone konkursy grantowe, o których będziemy informować na spotkaniu. Liczymy na Państwa  obecność!

Program  spotkania:

Część 1.

  • Jak organizacje pozarządowe mogą pomóc samorządowi  w realizacji  zadań gminy? – krótkie podsumowanie roli organizacji  pozarządowych w nowopowstałej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Jak wygląda współpraca między samorządem a organizacjami pozarządowymi  w gminie Dobczyce? - podsumowanie wyników badań przeprowadzonych przez Fundację BIS
  • Dyskusja nt. wyników badań – samoocena współpracy samorządu
    z organizacjami pozarządowymi w kontekście przygotowywanego Wieloletniego Programu Współpracy

Część 2.

  • Targi Organizacji Pozarządowych, klip promocyjny  -  prezentacja pomysłu i zaproszenie do współpracy
  • Prezentacja aktualnych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych (Lokalna Grupa Działania, Fundacja ARTS, Biuro Promocji UGiM)

 

Zapoznaj się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi współracy z organizacjami pozarządowymi