Zakończenie Projektu „Małopolski e-Senior”

Zakończenie Projektu „Małopolski e-Senior”

Kolejne dwie grupy zakończyły szkolenia w ramach Projektu „Małopolski e-Senior". 11 czerwca seniorzy z gminy Dobczyce po piętnastu spotkaniach otrzymali dyplomy – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz tablety, na których pracowali podczas zajęć. Gratulujemy ukończenia szkolenia oraz życzymy Wszystkiego Dobrego.

Szkolenia na tabletach odbywały się  od listopada 2018 roku do czerwca 2019 . W ramach Projektu „Małopolski e-Senior” przeszkolonych zostało czterdzieści osób . Każda grupa wzięła udział w piętnastu spotkaniach, uczestnicy otrzymali zestaw materiałów szkoleniowych. Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

• Pierwsze kroki z tabletem i Internetem

• Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?

• Moja pierwsza poczta elektroniczna

• Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi

• Facebook - serwis społecznościowy

• Aktywność obywatelska online

• Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP

• Podstawy obsługi edytora tekstu

• Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

• Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo

• Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

• Sprawy codzienne a Internet

• Potrzeby duchowe a Internet

• Zarządzanie swoimi finansami

• Rozrywka z Internetem

Uczestnicy spotkań są bardzo zadowoleni z udziału w szkoleniu i z niecierpliwością czekają na kolejne projekty mające na celu wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych, które pozwolą im doskonalić nabyte umiejętności oraz  zdobywać nowe. W rekrutację oraz stronę organizacyjną projektu włączył się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.