Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - etap I

grafika - hiperłącze do filmu o Zagospodarowaniu otoczenia Zbiornika DobczyckiegoGmina Dobczyce idzie w nowym kierunku! Turystyka i rekreacja – tam skupiać się będą działania realizowane w ramach projektów Zagospodarowania Otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. W grudniu dotarły do nas radosne wieści, że wszystkie cztery projekty przygotowane przez gminę Dobczyce zdobyły w sumie prawie 20 milionów dofinansowania. Jak podkreślał burmistrz Paweł Machnicki, projekty te pozwolą wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w zakresie spędzania wolnego czasu. Są one wynikiem wieloletniej, wytężonej pracy wielu osób, a już niedługo ich realizację będziemy śledzić na własnych oczach.

Umowa na dofinansowanie I etapu Zagospodarowania Otoczenia Zbiornika Dobczyckiego została już podpisana, ogłoszony został również przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. W ramach tego projektu powstanie m.in. park miejski na terenie dawnego OSiRu z licznymi alejkami i oświetleniem. Teren zostanie uprzednio uporządkowany i uzbrojony. Wyremontowane zostaną istniejące budynki, a w obrębie parku znaleźć będzie można m.in. siłownie plenerową, plac zabaw, czy inne elementy małej architektury. Do parku dotrzeć będzie można ścieżką pieszo-rowerową spod samego RCOSu!

Nim jeszcze rozpoczną się prace zachęcamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez radnego Włodzimierza Juszczaka, który ilustruje zasięg zaplanowanych działań w pierwszym etapie. Film otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na grafikę-miniaturę.

O wszystkich czterech projektach można przeczytać więcej na: https://www.dobczyce.pl/gmina-dobczyce-i-prawie-20-milionow-dofinansowania-na-atrakcje-turystyczne.html.

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - etap I finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu.