Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów


Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Dobczyce zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje dostępne w załączonym pliku.