Zadbajmy wspólnie o porządek w mieście

W związku z rozpoczętym, corocznym sprzątaniem miasta przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodnika przylegającego do posesji i zgromadzenie ich przy krawężniku od strony pasa drogowego. Zanieczyszczenia zgromadzone przy krawężniku będą zbierane w dniach 31.03.2021 r. i 01.04.2021 r. (środa-czwartek) w godzinach 8:00-15:00.

Mamy nadzieję, że podjęte wspólnie z Państwem działania pozwolą na sprawne uporządkowanie terenu miasta i przyczynią się do poprawy estetyki dróg i chodników przy Państwa domostwach.